pozew zbiorowy ustawa
bezpłatne porady prawne, pozew zbiorowy, odszkodowania, kancelaria adwokacka, pozwy zbiorowe, roszczenia grupowe

Pozew zbiorowy skuteczną bronią konsumentów

Sejmowe prace nad ustawą dotyczącą roszczeń grupowych trwały od początku 2009 roku. Posłowie pracujący nad zapisami ustawy nie ukrywają, iż pozew zbiorowy jako nowość w polskim prawie wymaga przetestowania i oceny przydatności.

Jeżeli ustawa o roszczeniach grupowych okaże się być skuteczną to możliwa jest jej nowelizacja, a sam pozew zbiorowy może objąć także inne, wyłączone przez ustawę, typy spraw. Liczne wątpliwości budzi wykluczenie z roszczeń grupowych szkód z tzw. katalogu dóbr osobistych, co może zdaniem niektórych prawników prowadzić do sytuacji, iż osoby poszkodowane w katastrofach komunikacyjnych nie będą mogły składać pozwów grupowych. Nie ma jednak takich obaw w przypadku terenów powodziowych, dlatego część urzędów boi się zalania instytucji państwowych pozwami zbiorowymi.

Bardzo dużo osób w naszym kraju czuje, że zostało oszukanych. Problem dotyczy różnych grup osób czasami są to pracownicy, którzy czuli się wykorzystywani przez pracodawców, ale także zwykli konsumenci, którym na przykład nie uznano słusznej reklamacji. Jeszcze nie tak dawno takie pokrzywdzone osoby mogły walczyć o swoje jedynie indywidualnie. Na szczęście ostatnio zmieniły się nieco przepisy, a mianowicie zostały dodane pozwy zbiorowe. Dzięki nim obecnie pokrzywdzeni, mogą się łączyć w grupy i wspólnie występować do sądu po odszkodowania. Wszyscy wiemy jednak, że nie ma rzeczy i systemów idealnych. Tak samo sprawa wygląda z pozwami zbiorowymi. Zasadniczą i chyba największą wadą jest to, że jest do nich wymagane minimum dziesięć osób. Czasami jednak przedsiębiorstwa zatrudniają mniejszą liczbę osób i czasami pozew zbiorowy mógłby zostać złożony, ale po prostu brakuje do niego kilku osób. W związku z tym pojawiają się opinie, że można by było zmienić jeszcze ten zapis w ustawie, tak aby pozwy zbiorowe mogła zgłaszać mniejsza liczba osób. Kolejną wadą tej ustawy jest fakt, że przy pozwach grupowych uzyskane odszkodowanie musi zostać podzielone równo na wszystkich ludzi, którzy go składali. Zdarza się jednak że jest to niesprawiedliwe, bowiem niektórzy mogą być bardziej poszkodowani, inni z kolei mniej. Dlatego część wniosków, które mogłyby być pozwami zbiorowymi, nimi nie są. Dzieje się tak dlatego, że sami pokrzywdzeni nie mogą dojść do porozumienia, i wolą rozdzielać całą sprawę na pozwy indywidualne. Warto jeszcze wspomnieć o zapisie, który mówi, że sąd od powoda może zażądać kaucji zwrotnej w wysokości nawet 10% wartości roszczenia. Pomijając pewne mankamenty z pewnością należy przyznać, że ustawa regulująca pozwy zbiorowe była w naszym kraju bardzo potrzebna. Dzięki niej mamy znacznie uproszczone zadanie przy dochodzeniu swoich praw. Wiadomo, że być może przydałyby się pewne poprawki i zmiany, ale z drugiej strony cieszmy się że przynajmniej w takiej formie jest ta ustawa.

Niedawno zmieniło się u nas nieco prawo. Znaczącą zmianą w prawie było ustanowienie pozwów grupowych. Ich historia jest bardzo długa i w wielu innych krajach służą one obywatelom już od bardzo dawna. Do nas dotarły ze sporym opóźnieniem, ale jak podkreślają osoby obeznane w prawie cieszmy się że już są. Przede wszystkim pozwy grupowe znacznie podnoszą szanse obywateli naszego kraju na uzyskanie należnego im odszkodowania bądź zadośćuczynienia, które będzie zadośćuczynieniem za poniesione straty. Wcześniej mieliśmy tylko możliwość występowania z pozwami indywidualnymi, które z pewnością nie były tak skuteczne, i nie miały takiej siły przebicia jak właśnie pozwy zbiorowe. Należy się zastanowić co dają nam takie pozwy zbiorowe, czy ich wniesienie w życiu naprawdę może pomóc nam w różnych sprawach? Zdecydowanie tak. Jeżeli mówimy o pozwach grupowych mamy na myśli roszczenie z którym występuje minimum dziesięć poszkodowanych, który jest skierowany przeciwko konkretnej osobie, firmie bądź też instytucji. Pozwy zbiorowe przed złożeniem muszą spełniać określone warunki, które sprawiają, że sąd uwzględni nasz wniosek. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że składając pozew zbiorowy musimy się liczyć z dużym odzewem chociażby ze strony mediów szczególnie jeżeli pozwana zostaje jakaś znana firma. Naszym zdaniem jest to jedna z największych zalet pozwów grupowych. Dzięki takiemu zainteresowaniu znacznie wzrastają szanse na naszą wygraną. Pozwy zbiorowe, to także oszczędność czasu i środków finansowych. Koszty złożenia takich pozwów są znacząco niższe, niż gdybyśmy składali pozwy indywidualne. Zdaniem specjalistów pozwy zbiorowe bardzo szybko znajdą wielu chętnych, którzy wiedzą, że dzięki nim łatwiej uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie. Wszyscy mają takie same szanse, ale wiadomo, że jeżeli grupa wystąpi z pozwem zbiorowym to jest znacznie łatwiej niż gdyby każdy z osobna „przechodził” taką walkę. Z pewnością szanse na wygraną na pewno wzrosną, jeżeli nawet chociażby z pomocą mediów wyszukamy innych ludzi poszkodowanych przez tą samą sieć handlową, czy tego samego pracodawcę i wspólnie „zadziałamy” w danej sprawie.

Decydując się na złożenie pozwu zbiorowego należy najpierw bardzo dokładnie zapoznać się z procedurą jego składania w sądzie. Każdy krok jest bowiem jasno sprecyzowany w ustawodawstwie. Samo złożenie pozwu grupowego należy rozpocząć od zebrania grupy minimum 10 osób, poszkodowanych w tym samym zdarzeniu. Jeśli uczestniczyliście w dużym wypadku samochodowym, wypadku autokaru, sklep nie uznaje waszej reklamacji czy też razem z innymi uczestnikami wycieczki zostaliście wprowadzeni w błąd przez nieuczciwe biuro podróży, macie możliwość złożyć jeden wspólny pozew grupowy o odszkodowanie. Z takim pozwem zbiorowym mogą też wystąpić klienci oszukani przez dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową, ubezpieczyciela, etc. Stroną oskarżaną (pozwaną) może być nie tylko firma ale też osoba prywatna. Dochodzi do tego np. w przypadku lokatora notorycznie zakłócającego porządek lub ciszę nocną. Jeżeli już uda nam się zebrać dziesięć osób, trzeba zwrócić się do adwokata lub radcy prawnego, aby napisał pozew zbiorowy. Nie można z tego zrezygnować, ponieważ ustawodawca nałożył na pozwy grupowe obowiązek adwokacko - radcowski. Tak więc pozew może przygotować jedynie prawnik. Prawnik też reprezentuje całą grupę w sądzie. Wyjątkowo może to zrobić powiatowy/miejski rzecznik konsumentów. Teraz decyzja należy już do sądu. Zanim sprawa będzie rozpatrywana, sąd musi się zorientować czy istnieje potrzeba uzupełnienia wniesionego pozwu. Jeśli pozew został napisany prawidłowo, sąd zleci opublikowanie ogłoszenia w prasie. Dzięki temu do grupy poszkodowanych będą mogły dołączyć inne osoby, które czują się w podobny sposób pokrzywdzone. Jak już wspomnieliśmy ich reprezentowaniem zajmie się zawodowy prawnik. Do niego należy uzyskanie zgody wszystkich osób co do wysokości odszkodowania jakie można uzyskać wygrywając proces. Trzeba wszak wiedzieć, że sąd przyznaje w swoim orzeczeniu tylko jedno odszkodowanie. W następnej kolejności jest ono dzielone na równe części pomiędzy wszystkich zainteresowanych. Musimy jeszcze nadmienić, że pozwy zbiorowe nie muszą się kończyć ostatecznym wyrokiem sądu. Zwykle firmy dążą do ugody w zamian za odstąpienie od pozwu grupowego. Jest to dla nich korzystniejsze, gdyż ich reputacja nie ulega pogorszeniu jak w przypadku długotrwałego, medialnego procesu.

Prawa Autorskie zastrzeżone.